Depozitorij za hranjenje mokrega lesa v enem od ribnikov bivše opekarne na Vrhniki

Depozitorij za hranjenje mokrega lesa v enem od ribnikov bivše opekarne na Vrhniki

posted in: Novice in dogodki | 0

Vzpostavitev depozitorija mokrega lesa

Muzej in galerije mesta Ljubljane je v zadnjih desetih letih pridobil številne vzorce in predmete iz mokrega lesa, ki so na dan prišli ob zavarovalnih izkopavanjih na različnih lokacijah v Ljubljani in okolici.

Skladno s konvencijo UNESCO o varovanju podvodne kulturne dediščine iz leta 2001, kjer je ohranjanje »in situ« vedno prva in poglavitna možnost za varovanjeso se je iskanje rešitve usmerilo na to področje.

Pod vodstvom Irene Šinkovec (MGML) je bil  v jeseni leta 2012 v enem od ribnikov bivše opekarne vzpostavljen depozitorij, ki pomeni prvo priložnost za dolgoročno reševanje problematike.

Stalni monitoring vplivov okolja

Prva faza projekta obsega hranjenje testnih vzorcev iz mokrega lesa ter stalni monitoring mikrobioloških, kemijskih in fizikalnih vplivov okolja, hkrati pa omogoča začasno hranjenje gradiva, ki ga je zaradi ogroženosti potrebno premestiti iz primarne lokacije.

V okviru prve faze projekta je MGML v sodelovanju z Zavodom za podvodno arheologijo, CPA d.o.o. in Biotehnično fakulteto Univerze v Ljubljani izvajal stalni monitoring mikrobioloških, kemijskih in fizikalnih vplivov okolja.

Doslej je bilo izvedenih 19 monitoringov, od tega je bila prvo leto (2013) njihova intenziteta večja. V letu 2013 smo izvedli 14 monitoringov. V letu 2014 in 2015 so monitoringi prilagojeni sezoni oz. vremenski variabilnosti. V letu 2014 smo izvedli 3 monitoringe (2.4., 23. 6. in 8.9.) ter doslej v letu 2015 2 monitoringa (23.2., 22.4.).

Monitoringi vsakič vključujejo odvzem vzorcev vode in izmero temperature vode na različnih globinah, ter odvzem vzorcev sedimenta ob ploščadah depozitorija in ob bregu ribnika. Po dogovoru z RC-jem ob posameznih monitoringih vzorčimo tudi za to namenjene vzorce mokrega lesa.

Na podlagi rezultatov prve faze projekta, ki bo predvidoma trajala pet let, bomo lahko pripravili dolgoročnejše rešitve za ohranjanje in hranjenje gradiva iz mokrega lesa.