• 2017: Mednarodni strokovni posvet: “Raba podvodne arheološke dediščine”, ki se je odvil 21. april – 22. april 2017 v Kulturnem centru Vrhnika I razstavišču Moja Ljubljanica

 

  • 2017: Podvodne arheološke raziskave na območju rimske naselbine v Fizinah pri Portorožu

 

  • 2016: Snemanje dokumentarnega filma o podvodni arheologiji

 

  • 2015: podvodne arheološke raziskave rimskega deblaka v Ljubljanici na Vrhniki

 

  • 2014: Podvodni arheološki pregled morske obale v Fornačah pri Piranu

 

  • 2014: Zavod za podvodno arheologijo je aprila 2014 v prostorih MGML postavil spremljevalno razstavo ob razstavi Kolo, 5200 letz naslovom Podvodne arheološke raziskave.

 

  • 2013: Podvodni arheološki pregled struge reke Kolpe

 

  • 2013 – v teku: Zavod za podvodno arheologijo izvaja v sodelovanju z Mestnim muzejem Ljubljana in Biotehnično fakulteto Univerze v Ljubljani monitoring na depozitoriju mokrih najdb v ribniku na Verdu pri Vrhniki. Gre za pionirski projekt konservacije mokrega lesa v okolju, ki je podoben       izvornemu okolju tako konserviranega  lesa. Ob tem redno vzorčimo vodo na različnih globinah, sediment in sam les. Projekt je zastavljen dolgoročno, dosedanji rezultati pa so dokaj spodbudni.

 

  • 2012: Vzpostavitev podvodnega depozitorija za hranjenje mokrega lesa

 

  • 2012: sodelovanje pri podvodnih arheoloških raziskavah rimske tovorne ladje v Ljubljanici na Vrhniki. Cilj projekta je bil natančno dokumentirati stanje ohranjenih delov ladje, njena velikost, ugotovitev ogroženosti in zaščita pred zunanjimi vplivi.