Zavod za Podvodno arheologijo  smo ekipa arheologov, ki jih je povezala želja po raziskovanju in promociji potopljene kulturne dediščine. Znanja naših članov so multidisciplinarna, kar nam omogoča raziskovanje in razvoj na širokem področju od podvodnih arheoloških raziskav do eksperimetalne arheologije.

Naš dolgoročni cilj je razvijati poklic podvodnega arheologa v Sloveniji in popularizirati podvodno arheologijo, zato v naše delo vključujemo širšo zainteresirano javnost in sodelujemo s številnimi drugimi javnimi in zasebnimi podjetji.

Institute for Underwater Archaeology form a team of archaeologists and archaeologists to be with the desire for research and promotion of submerged cultural heritage. Expertises of our members are multidisciplinary, which allows us research in various fields of archaeology including experimetal archeology.

Our long-term goal is to develop  underwater archeology profession in Slovenia and to popularize underwater archeology in general. Therefore we try to include the public in all our projects we conduct in cooperation with many other public and private companies.

 

Ustanovitelji/Founders:

David Badovinac, univ.dipl.arheolog

Matej Draksler, univ.dipl.arheolog, konservator

Aleš Tiran, univ.dipl.arheolog

Rene Masaryk, univ.dipl.arheolog

dr. Daša Pavlovič, univ.dipl.arheologinja

Iris Bekljanov, univ.dipl.arheologinja

Samo Hvalec, univ.dipl.arheolog

Rok Klasinc, univ.dipl.arheolog

 

Direktor/Director:

Matej Draksler, univ.dipl.arheolog, konservator

 

Svet zavoda/Board members:

Aleš Tiran, univ.dipl.arheolog

Jana Stehlikova, univ.dipl.arheologinja

Rok Plesničar, univ.dipl.arheolog

Dejan Veranič, univ.dipl.arheolog

Uroš Košir, univ.dipl.arheolog

Alena Julijana Berdnik, univ.dipl.arheologinja

Mojca Fras, univ.dipl.arheologinja

Saša Koren, dipl.arheologinja

Sara Corković, dipl.arheologinja

Matej Školc, magistrski absolvent arheologije

Milan Drobnak, magistrski absolvent arheologije

Rok Humerca, študent arheologije

Polona Janežič, univ.dipl.arheologinja

Katarina Kolar, abs. arheologije

Vilja Lukan, študentka arheologije

Matic Perko, univ.dipl.arheolog

Brina Zagorc, študentka arheologije

 

Strokovni svet/Council:

dr. Andrej Gaspari, univ.dipl.arheolog, Univerza v Ljubljani, FF, Oddelek za Arheologijo

dr. Luka Bekić, univ.dipl.arheolog, Međunarodni centar za podvodnu arheologiju Zadar

mag. Cyril Dworsky, NHM – Naturhistorisches Museum Wien