O nas


Zavod za Podvodno Arheologijo – ZaPA

Zavod za podvodno arheologijo je zasebni neprofitni zavod, ki združuje arheologe in druge strokovnjake za podvodno dediščino iz različnih slovenskih arheoloških ustanov in zasebnih subjektov. Združuje nas želja po sodelovanju na področjih varovanja, raziskovanja, promocije in predstavitve podvodne arheološke dediščine. Zavod nima zaposlenih – za doseganje zastavljenih ciljev in izvajanje raziskav se združujemo projektno in povezujemo interdisciplinarno. Pri svojem delovanju, se kot zadnji člen v verigi navezujemo na več kot stoletno tradicijo podvodnih raziskav v Sloveniji, ki se je v predhodnih desetletjih uresničevala preko delovanja različnih inštitucij in prizadevanj posameznikov. Naš zavod je do sedaj uspešno izvedel številne večje in manjše raziskovalne, predvsem pa zaščitne projekte pod vodo, v slovenskih rekah, jezerih in morju. Z namenom širjenja znanja in izkušenj sodelujemo tudi pri izvajanju arheoloških raziskav v tujini, predvsem na Hrvaškem, Slovaškem in Češkem. Naše delo pogosto vključuje izvajanje metodološko in tehnično zahtevnejših projektov, vključno z raziskovanjem v pogojih slabe ali ničelne vidljivosti, hitrih rečnih tokovih ter v hladne ali kontaminirani vodi. Preko našega dela pa želimo tudi predstaviti pomen in raznolikost podvodne kulturne dediščine v Sloveniji s sodelovanjem na različnih razstavah, predavanjih, projektih eksperimentalne arheologije in mednarodnih dogodkih, nenazadnje pa tudi neposredno zainteresirani javnosti.

 

 

ZaPA smo:

člani operativne skupine

Rene Masaryk

Matic Perko

Jana Stehlikova

Saša Koren

Mojca Fras

člani zavoda z ustanovitelji

David Badovinac

Aleš Tiran

Matej Draksler

Daša Pavlovič

Samo Hvalec

Iris Bekljanov Zidanšek

Borut Slokan

Ladislav Duranka

Rok Humerca

Milan Drobnak

Dejan Veranič

Brina Zagorc

Iva Jennie Roš

Mateja Remžgar

Alenka Julijana Klasinc

Kolar Katarina

strokovni svet zavoda

Cyril Dworsky – Kuratorium Pfahlbauten https://www.pfahlbauten.at

Luka Bekić – International Centre for Underwater Archaeology https://icua.hr/en

Andrej Gaspari – Oddelek za arheologijo, Filozofska Fakulteta Univerze v Ljubljani https://arheologija.ff.uni-lj.si/

in mnogi zunanji sodelavci, ki se z nami potapljajo že vse od naše ustanovitve