O nas


Zavod za Podvodno Arheologijo – ZaPA

smo arheologi potapljači, ki se ukvarjamo s podvodno arheologijo v njenem najširšem smislu. Kot trenutno edino tovrstno združenje v Sloveniji izvajamo vse vrste podvodnih arheoloških raziskav – od arheoloških pregledov do izkopavanj. Arheološke ostaline raziskujemo v jezerih, rekah in v morju..

Ukvarjamo se tudi s podvodno fotogrametrijo in izdelavo 3D modelov arheoloških predmetov in situacij pod vodo. Udeležujemo se mednarodnih izobraževanj ter strokovnih srečanj. Strokovna srečanja organiziramo tudi sami ter sodelujemo pri organizaciji drugih dogodkov, kot so konference, simpoziji in razstave.

Velik del naše pozornosti je posvečen promociji podvodne dediščine in osveščanju javnosti o stanju arheološkega zapisa v različnih vodnih okoljih. Podvodne arheološke raziskave tako predstavljamo na predavanjih za laično javnost ter slednjo sprotno seznanjamo o vseh naših aktivnosti. Stik z javnostjo vzdržujemo predvsem preko družbenih omrežjih ter sodelujemo z različnimi mediji, ki poročajo o našem delu ter o podvodni arheologiji na splošno. Aktivno sodelujemo pri Projektu Navis (https://projektnavis.com), ki z oživljanjem gradnje in uporabe historičnih plovil javnost seznanja z arheološko dediščino v njenem najširšem kontekstu.

 

ZaPA smo:

operativna skupina

Rene Masaryk

Saša Koren

Matic Perko

Jana Stehlikova

Mojca Fras

člani

David Badovinac

Aleš Tiran

Matej Draksler

Rok Humerca

Milan Drobnak

Dejan Veranič

Ladislav Duranka

Brina Zagorc

Iva Jennie Roš

Borut Slokan

Daša Pavlovič

Iris Bekljanov Zidanšek

Samo Hvalec

Mateja Remžgar

Rok Klasinc

Alenka Julijana Klasinc

svet zavoda

Cyril Dworsky – Kuratorium Pfahlbauten https://www.pfahlbauten.at

Luka Bekić – International Centre for Underwater Archaeology https://icua.hr/en

 

in mnogi zunanji sodelavci, ki se z nami potapljajo že vse od naše ustanovitve