Kdo smo

Zavod za Podvodno Arheologijo – ZaPA

Inštitut za podvodno arheologijo je zasebni neprofitni zavod, ki združuje arheologe in druge strokovnjake za podvodno dediščino iz različnih slovenskih arheoloških ustanov in zasebnih subjektov. Združuje nas želja po sodelovanju na področjih varovanja, raziskovanja, promocije in predstavitve podvodne arheološke dediščine.  Naš zavod je do sedaj uspešno izvedel številne večje in manjše raziskovalne, predvsem pa zaščitne projekte pod vodo, v slovenskih rekah, jezerih in morju. Preko našega dela pa želimo tudi predstaviti pomen in raznolikost podvodne kulturne dediščine v Sloveniji s sodelovanjem na različnih razstavah, predavanjih, projektih eksperimentalne arheologije in mednarodnih dogodkih, nenazadnje pa tudi neposredno zainteresirani javnosti.

 

Več