About us

Zavod za Podvodno Arheologijo – ZaPA

smo arheologi potapljači, ki se ukvarjamo s podvodno arheologijo v njenem najširšem smislu. Kot trenutno edino tovrstno združenje v Sloveniji izvajamo vse vrste podvodnih arheoloških raziskav – od arheoloških pregledov do izkopavanj. Arheološke ostaline raziskujemo v jezerih, rekah in v morju..

Ukvarjamo se tudi s podvodno fotogrametrijo in izdelavo 3D modelov arheoloških predmetov in situacij pod vodo. Udeležujemo se mednarodnih izobraževanj ter strokovnih srečanj. Strokovna srečanja organiziramo tudi sami ter sodelujemo pri organizaciji drugih dogodkov, kot so konference, simpoziji in razstave.

More