“Morje” 2018
09. 08. 2018 - 10. 08. 2018


Avgusta 2018 sta ekipi potapljačev Zavoda za Podvodno Arheologijo in Morske biološke postaje Piran, v koordinaciji Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije izvedli pregled morskega dna na predlaganih lokacijah na odprtem morju severozahodno od Pirana. Izbrane lokacije (EŠD 29401, 29402, 29403) so bile identificirane s pomočjo batimetrije – izmerno natančnih globin morskega dna in preučevanjem odstopanj v višinah in se nahajajo na območju peščenih sipin med Piranom in Savudrijo. Pregled predstavlja pilotni projekt zasnove programa integriranih raziskav in izhodišč za pripravo načrta upravljanja podvodne kulturne dediščine slovenskega morja in je bil financiran s strani ZVKDS. Naloga je bila identifikacija, dokumentiranje in naravoslovna analiza s karakterizacijo okolja za potrebe načrtovanja ukrepov varstva na podmorskih arheoloških najdiščih.

Izmed treh dokumentiranih lokacij izstopa večja anomalija, na kateri so bili prepoznani ostanki ladijske konstrukcije sestavljene iz lesenih in kovinskih elementov. Največja dokumentirana razdalja med deli konstrukcije je bila približno 30 m. Vzorec lesa iz nosilnega ladijskega elementa je pokazal starost okoli 260 let pred sedanjostjo, oblika pa nakazuje tip hitre jadrnice srednjega ali manjšega razreda. Masivnost elementov in odsotnost orožja nakazuje na tovorno-trgovske jadrnice, za boljšo opredelitev in razjasnitev pripadnosti ladje ter njenega namena pa bodo potrebne nadaljnje raziskave.