Podvodne arheološke raziskave v strugi Ljubljanice pri Livadi
14. 05. 2020 - 22. 05. 2020


Med 14. in 22. majem smo v sodelovanju z Arheološkim raziskovalnim konzorcijem za Ljubljano za potrebe ocenitve arheološke potenciala na danem območju izvedli pregled struge Ljubljanice na območju Livade. Raziskave so potekale na območju struge, ki je predvsem v zadnjem času zaradi namernega odmetavanja odsluženih predmetov močno onesnažena, iz arheološkega vidika pa tudi dodobra izropana. Maloštevilnih tokrat odkritih arheoloških najdb, povečini iz časa novega veka in sodobnosti, ne moremo povezati z bakreno- in bronastodobnimi kolišči iz bližnjega kopnega. Pomembno za razumevanje tega dela Ljubljanice in njenih bregov v preteklosti pa je spoznanje, da je vzhodna brežina nekdanje Ljubljanice od njenega desnega brega oddaljena od približno 40 do 70 metrov. Za nadaljnje raziskave pa je pomembno tudi dejstvo, da se arheološko zanimive antropogene ostaline nahajajo v podpovršju današnjih brežin, ki so prekriti z mlajšim obrežnim nasipom in sodobnimi depoziti. Iz vidika arheoloških ostankov to sicer pomeni, da so trenutno le-ti nedostopni, a vsaj zaenkrat dobro varovani pred poškodbami in morebitnim propadom.