Zaključek izkopavanj v Fizinah
13. 11. 2023 - 29. 02. 2024


Na najdišču ob pomolu Fakultete za pomorstvo in promet UL se je med novembrom 2023 in feburarjem 2024 odvila zaključna faza terenskega dela raziskave. Izkopavanja na tej lokaciji so potekala v več kampanjah med leti 2017 in 2023. Izkopavanja 2023 so bila manjšega obsega in so potrdila ugotovitve prejšnjih let, po njihovem zaključku pa je stekel gradbeni izkop plasti, ki kažejo manjši arheološki potencial, ob tem izkopu pa tudi arheološki nadzor ob gradnji. Letošnja izkopvanja so ponovno potekala v slabi vidljivosti.

Intaktne rimskodobne plasti na najdišču so vsebovale večjo količino keramičnih odlomkov – po dosedanjih ugotovitvah gre v večji meri za uvožene poznoantične posode: amfore, kuhinjsko in fino namizno posodje. Poleg tega smo na najdišču odkrili element jadrovja, 2 izjemni najdbi jamborjev in večje število lesenih kolov.

Dosedanje najdbe, v kontekstu izjemne zatišne lege ob obali in drugih najdišč v neposredni bližini nakazujejo, da je bilo na tem mestu v pozni antiki manjše pristanišče s privezom in leseno konstrukcijo – bodisi valobranom, bodisi komunikacijo z obalo. Sedaj sledi preverjanje in vrednotenje pravkar omenjene hipoteze – poterenski del raziskave, ko bodo različni znanstveniki in arheologi preučili posamezne vidike najdišča, nato pa bo najdišče ovrednoteno v luči rezultatov vseh raziskav.Na najdišču ob pomolu Fakultete za pomorstvo in promet UL se je med novembrom 2023 in feburarjem 2024 odvila zaključna faza terenskega dela raziskave. Izkopavanja na tej lokaciji so potekala v več kampanjah med leti 2017 in 2023. Izkopavanja 2023 so bila manjšega obsega in so potrdila ugotovitve prejšnjih let, po njihovem zaključku pa je stekel gradbeni izkop plasti, ki kažejo manjši arheološki potencial, ob tem izkopu pa tudi arheološki nadzor ob gradnji. Letošnja izkopvanja so ponovno potekala v slabi vidljivosti.

Intaktne rimskodobne plasti na najdišču so vsebovale večjo količino keramičnih odlomkov – po dosedanjih ugotovitvah gre v večji meri za uvožene poznoantične posode: amfore, kuhinjsko in fino namizno posodje. Poleg tega smo na najdišču odkrili element jadrovja, 2 izjemni najdbi jamborjev in večje število lesenih kolov.

Dosedanje najdbe, v kontekstu izjemne zatišne lege ob obali in drugih najdišč v neposredni bližini nakazujejo, da je bilo na tem mestu v pozni antiki manjše pristanišče s privezom in leseno konstrukcijo – bodisi valobranom, bodisi komunikacijo z obalo. Sedaj sledi preverjanje in vrednotenje pravkar omenjene hipoteze – poterenski del raziskave, ko bodo različni znanstveniki in arheologi preučili posamezne vidike najdišča, nato pa bo najdišče ovrednoteno v luči rezultatov vseh raziskav.